بخشهایی از کتاب

آشنایی بیشتر با کتاب مسابقه اوسنه ی گوهر شاد نوشته سعید تشکری

نویسنده به دلیل آشنایی با هنرهای نمایشی و داستان‌نویسی، اثری مدرن و اخلاق‌محور را نگارش کرده است.خواننده در حین خواندن رمان با شخصیت‌های ملموس رابطه بسیار غنی پیدا می‌کند. ضمن اینکه حجم کم کتاب نیز باعث خوانش سریع و ارتباط بهتر مخاطب امروزی می‌گردد.ارتباط كتاب با اولويت ها و مناسبت های مذهبی و انقلابی این اثر رمان مدرن امروزی‌است که روی یک واقعه اسلامی_ایرانی در تاریخ انقلاب اسلامی تمرکز کرده است و مخاطبان را با وقایع پیش از انقلاب به ویژه قیام گوهرشاد آشنا می‌سازد.

Off Canvas Menu