جوایز و اخبار

اخبار و بازتاب

اخبار و بازتاب


جوایز نهایی

یک هدیه ویژه سفر به هر نقطه از ایران به همراه خانواده 5 نفره (یک برگزیده)
8 دستگاه دوچرخه (8 برگزیده)

اعلام تاریخ 8 هفته قرعه کشی

هفته اول: سه شنبه ۲۲ مرداد
هفته دوم: دوشنبه ۴ شهریور
هفته سوم: یکشنبه ١۷ شهریور
هفته چهارم: دوشنبه اول مهر
هفته پنجم: دوشنبه ١۵ مهر
هفته ششم: دوشنبه ۲۹ مهر
هفته هفتم: دوشنبه ١۳ آبان
هفته هشتم: دوشنبه ۲۷ آبان

تاریخ

26 تیر 1398

تگ

اخبار

Off Canvas Menu